Định cư

Nhật Bản

Đây là một trong những lựa chọn phổ biến của nhiều người trên thế giới khi muốn tìm kiếm một cuộc sống mới, một môi trường học...

Australia

Người định cư phải đáp ứng các tiêu chuẩn di trú của chính phủ Úc, bao gồm độ tuổi, sức khỏe, trình độ học vấn và kinh nghiệm làm...

Canada

Người định cư phải đáp ứng các tiêu chuẩn di trú của chính phủ Canada, bao gồm độ tuổi, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc và năng...

Châu Âu

Định cư tại Châu Âu để có thể tận hưởng các quyền lợi như người dân địa phương, bao gồm sử dụng các dịch vụ y tế và giáo dục...