Australia

ĐỊNH CƯ ÚC

Định cư Úc là quá trình di cư đến Úc để sinh sống lâu dài và tìm kiếm cơ hội kinh doanh hoặc việc làm tại đây.

Úc là một quốc gia phát triển với nền kinh tế mạnh mẽ, hệ thống giáo dục và y tế chất lượng cao, cùng với cảnh quan thiên nhiên đa dạng và phong phú.

ĐIỀU KIỆN ĐỊNH CƯ ÚC

Để định cư tại Úc, người ta thường sử dụng các chương trình di trú như chương trình đầu tư di trú, chương trình di trú kỹ năng đặc biệt, chương trình du học và làm việc hoặc đơn giản là thông qua quá trình định cư gia đình.

Để được chấp nhận định cư tại Úc, đòi hỏi người định cư phải đáp ứng các tiêu chuẩn di trú của chính phủ Úc, bao gồm độ tuổi, sức khỏe, trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc.

Sau khi được chấp nhận định cư, người dân nước ngoài có thể tận hưởng các quyền lợi như người dân Úc, bao gồm sử dụng các dịch vụ y tế và giáo dục công cộng, tham gia vào hoạt động cộng đồng và hưởng lợi từ hệ thống an sinh xã hội của Úc.